Τα 5 συνηθέστερα λάθη στην ανακαίνιση σπιτιού

Η διαδικασία για την ανακαίνιση σπιτιού, είναι δύσκολη. Πολλοί την παρατείνουν, μέχρι ωσότου δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Μια διαρροή στην υδραυλική εγκατάσταση, ηλεκτρολογικές βλάβες ή ακόμη υγρασίες και φθαρμένα ξύλινα ντουλάπια στην κουζίνα, ουσιαστικά αποτελούν μονόδρομο για επεμβάσεις στην κατοικία μας. Τα λάθη όμως κατά την κατασκευή, όπως και τυχόν αστοχίες που μπορούν να…