ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσίες Ανακαίνισης

Ανακαίνιση Airbnb

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την πλήρη ανακαίνιση Airbnb της οικίας σας με σκοπό την εκμετάλλευσή της μέσω της πασίγνωστης ιστοσελίδας Airbnb. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προκειμένου όχι μόνο να κάνουμε τον χώρο σας ανταγωνιστικό αλλά να επωφεληθείτε και στο μέγιστο βαθμό από αυτόν.

Περισσότερα

Ανακαίνιση Σπιτιού

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι η ανακαίνιση σπιτιού, εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την αγορά μιας νέας κατοικίας, καθώς οι τραπεζοπιστωτικοί οργανισμοί δύσκολα πλέον προχωρούν στην χρηματοδότηση για την αγορά νέας κατοικίας.

Περισσότερα

0

Χρόνια Εμπειρίας

0

Ολοκληρωμένες Ανακαινίσεις

0

Θετικά Σχόλια

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Τεχνογνωσία

Η εταιρεία μας συνεργάζεται μακροχρόνια με εργατοτεχνίτες που κατέχουν σημαντική τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό κλάδο και έτσι η εκτέλεση των εργασιών για την ανακαίνιση του χώρου σας, γίνεται με ποιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Διαφάνια

Η οικονομική προσφορά που συντάσσουμε, συνοδεύεται από ανάλυση του κόστους τόσο των επιμέρους εργασιών, όσο και των υλικών που επρόκειτο να ενσωματωθούν στο εκάστοτε έργο.

Συνέπεια

Η ig-constructions δεσμεύεται μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών που θα λάβουν χώρα για την ανακαίνιση στον χώρο σας.

Ποιότητα

Σε όλες τις ανακαινίσεις που αναλαμβάνουμε, χρησιμοποιούμε επώνυμα και αξιόπιστα υλικά, τα οποία συνοδεύονται με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σωστή εφαρμογή τους στο έργο, αλλά και η απαιτούμενη αντοχή στο πέρας του χρόνου.

Ασφάλεια

Μια ανακαίνιση, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τεχνιτών. Η συνεννόηση, όμως, για την ανακαίνιση του χώρου σας, θα γίνεται μόνον με τον αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό που έχει αναλάβει την επίβλεψη των υπό εκτέλεση εργασιών.

Ενημέρωση

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για νέα οικοδομικά και διακοσμητικά στοιχεία στο χώρο της κατασκευής και ανακαίνισης. Λύνουμε κάθε απορία σας και σας βγάζουμε από την αβεβαιότητα και ανησυχία του αποτελέσματος.